linka důvěry Kladno
internetové poradenství skype kontakty: 777 684 444, 312 684 444
Středočeský kraj a Kladno Odkazy na psychosociální síť
o nás
informace pro uživatele služby
KLADNO


Volající platí vždy za hovor podle tarifu svého operátora.
Pokud je poskytovaná služba jiná než telefonická,
je bezplatná, pokud u kontaktu není uvedeno jinak.


VZTAHOVÉ POTÍŽE


Rodinná poradna 312 292 346


PSYCHOLOGOVÉ
PhDr. Beran 312 684 222-3
Mgr. Kšírová 312 615 122
PhDr. Pospíšilová 312 615 128
PhDr. Řehulková 312 241 301
Mgr. Šmejkal - klient si hradí sám 737 671 545
MUDr. Jurnykl (kineziologie) - klient si hradí sám 606 886 368
Magda Olivová (kineziologie) - klient si hradí sám 312 663 159
PhDr. Renata Luxová - klient si hradí sám 777 132 448


PSYCHIATŘI
MUDr. Horažďovský 312 242 466
MUDr. Charvátová 312 249 166
MUDr. Karlovcová 312 684 222
MUDr. Matěchová 312 606 147
MUDr. Prokešová 312 615 172


PRO DĚTI
Floriánek 312 686 018
Korálek 312 684 369
Rehabilitační stacionář 312 682 293-4
Rehabilitační stacionář Vendulka,H.Bezděkov 312 697 206
Speciální škola Stochov, Unhošť, Kačice, Nouzov 312 651 258
Speciální škola Tuchlovice 312 657 230


PORADENSTVÍ
Pedagogicko-psychologická poradna 312 660 436

312661044
Pro zdravotně postižené 312 682 244
Pro mentálně postižené 312 242 187
Pro neslyšící 312 686 859


OSOBNÍ A EXISTENCIÁLNÍ POTÍŽE
Rodinná poradna 312 292 346


PSYCHOLOGOVÉ
PhDr. Beran 312 684 222-3
Mgr. Kšírová 312 615 122
PhDr. Pospíšilová 312 615 128
PhDr. Řehulková 312 241 301
Mgr. Šmejkal - klienti hradí sám 737 671 545
MUDr. Jurnykl (kineziologie) - klient si hradí sám 606 886 368
Magda Olivová (kineziologie) - klient si hradí sám 312 663 159
PhDr. Renata Luxová - klient si hradí sám 777 132 448


ÚŘADY
Městský úřad 312 604 111
Sociální odbor 312 604 647
Sociální péče 312 604 634


Okresní úřad 312 602 111
Odbor sociálních věcí 312 247 157
Odbor sociálních dávek 312 602 701-8
Odbor státní podpory 312 267 717


Úřad práce 312 600 111


Centrum.sociálních služeb
(domovy důchod., pečovatelské, ústavy soc.péče) 312 292 321


Červený kříž 312 247 493
Senioři – FONTÁNA - klient si hradí sám 312 663 224


OBLAST SOCIÁLNÍ A PRÁVNÍ


Rodinná poradna 312 292 346


ÚŘADY
Městský úřad 312 604 111
Sociální odbor 312 604 647
Sociální péče 312 604 634


Okresní úřad 312 602 111
Odbor sociálních věcí 312 247 157
Odbor sociálních dávek 312 602 701-8
Odbor státní podpory 312 267 717


Úřad práce 312 600 111


ZDRAVOTNÍ POTÍŽE


Záchranná služba 155
Tísňová linka 112


NEMOCNICE
Ústředna 312 606 111


POHOTOVOST
Děti 312 606 111

312 606 412
Dospělí 312 247 131
Poliklinika 312 615 111
PP klinika 312 619 111
Čtyřobvod 312 684 222
GARC (Geriatrické a rehabilitační centrum) 312 249 045


Okresní hygienická stanice 312 240 249
Testy AIDS 312 247 584
Pro AIDS 312 248 969


ZÁVISLOSTI


Centrum drogové prevence
poradenství středa a pátek (objednat se) 312 682 177
Krizové centrum Člověk v tísni 312 245 307
Odvykání kouření 312 249 002


PROBLÉMY MENŠIN


Rodinná poradna 312 292 346


NÁHLÁ TRAUMATIZUJÍCÍ UDÁLOST


Policie 158
Městská policie 156
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Tísňová linka 112


NEMOCNICE
Ústředna 312 606 111


POHOTOVOST
Děti 312 606 111
312 606 412
Dospělí 312 247 131


Testy AIDS 312 247 584
Krizové centrum Člověk v tísni 312 245 307
Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA 312 267 917
Azylový dům – poradna pro oběti domácího násilí 312 247 016


PROBLEMATIKA ZNEUŽÍVÁNÍ A ZANEDBÁVÁNÍ


Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA 312 267 917
Centrum drogové prevence
poradenství středa a pátek (objednat se) 312 682 177
Krizové centrum Člověk v tísni 312 245 307
Mětský úřad - sociální péče 312 604 634
STŘEP (centrum pro sanaci rodiny) 313 516 450
724 152 607


Azylový dům – poradna pro oběti domácího násilí 312 247 016
NEZAŘAZENÉ


INFORMACE
ČSAD 312 247 734
ČSD 312 685 353
Telefony 1188


Dobrovolnické centrum 777 132 448
Labyrint - klient si hradí sám 312 247 663


UBYTOVNY
GDM 312 247 416
Turistická 312 249 465
další: 776 553 422
603 453 422
STŘEDOČESKÝ KRAJ (mimo Kladno)


Volající platí vždy za hovor podle tarifu svého operátora.
Pokud je poskytovaná služba jiná než telefonická,
je bezplatná, pokud u kontaktu není uvedeno jinak.


VZTAHOVÉ POTÍŽE


Rodinné poradny
Slaný 312 526 768
Benešov 317 724 735
Beroun 311 636 282
Kolín 321 725 151
Mladá Boleslav 326322915
Nymburk 325 513 551
Příbram 318 622 571
Rakovník 313 512 657
Praha západ a východ 257 325 638
775 210 543


RIAPS Linka důvěry 222 580 697
RIAPS Ambulance 222 586 768


SOS Diakonie – krizové centrum Po – pá 9-20h 222 521 912
222 514 040
728 047 416
777 734 173


DONA (obětem domácího násilí - nonstop) 251 511 313


Centrum pro oběti domácího násilí,
(sociálně-právní poradenství, 241 432 466
právní poradenství, azylový dům)


Domácí násilí - senioři 800 157 157
Zlatá linka seniorů 800 200 007
Út - Právníci
Čt - 17-20h Lékaři


Bílý kruh bezpečí
Praha 257 317 100
Brno 541 218 122
Olomouc 585 416 533
Ostrava 596 115 822
Pardubice 466 265 264
Plzeň 377 184 174


Elektra (pro zneužité ženy) 272 911 110
Linka VZKAZ DOMŮ (pro děti a mládež) 800 111 113
Rodičovská linka 283 852 222
Speciální linka pro rodiče ubližující dětem 776 833 333
224 236 655
OSOBNÍ A EXISTENCIÁLNÍ POTÍŽE


Rodinné poradny
Slaný 312 526 768
Benešov 317 724 735
Beroun 311 636 282
Kolín 321 725 151
Mladá Boleslav 326 322 915
Nymburk 325 513 551
Příbram 318 622 571
Rakovník 313 512 657
Praha západ a východ 257325638
775 210 543


RIAPS Linka důvěry 222 580 697
RIAPS Ambulance 222 586 768


SOS Diakonie – krizové centrum Po – pá 9-20h 222 521 912
222 514 040
728 047 416
777 734 173


DONA (obětem domácího násilí - nonstop) 251 511 313


Centrum pro oběti domácího násilí 241 432 466
(sociálně-právní poradenství,
právní poradenství, azylový dům)


Domácí násilí - senioři 800 157 157


Bílý kruh bezpečí
Praha 257 317 100
Brno 541 218 122
Olomouc 585 416 533
Ostrava 596 115 822
Pardubice 466 265 264
Plzeň 377 184 174


PROFEM – linka právnické pomoci
Út 9-12h, St 17,30-20,30 224910744


LINKA -ženy a dívky s problémy s těhotenstvím
Po-pá 8-20 603 210 999


Příbram – Městský úřad – sociální odbor 318 621 294
OBLAST SOCIÁLNÍ A PRÁVNÍ


Centrum pro oběti domácího násilí 241 432 466
(sociálně-právní poradenství,
právní poradenství, azylový dům)


Rodinné poradny
Slaný 312 526 768
Benešov 317 724 735
Beroun 311 636 282
Kolín 321 725 151
Mladá Boleslav 326 322 915
Nymburk 325 513 551
Příbram 318 622 571
Rakovník 313 512 657
Praha západ a východ 257 325 638
775 210 543


Příbram – Městský úřad – sociální odbor 318 621 294


PROFEM – linka právnické pomoci
Út 9-12h, St 17,30-20,30 224 910 744


Rodičovská linka 283 852 222


Speciální linka pro rodiče ubližující dětem 776 833 333
224 236 655


ZDRAVOTNÍ POTÍŽE


Poruchy příjmu potravy 848 200 210


LINKA pro ženy a dívky s problémy s těhotenstvím
Po-pá 8-20 603 210 999
Zelená linka schizofrenie 800 157 493
Linka pro psychické zdraví 224 214 214
Centrum tělesné a duševní harmonie 222 518 776
Linka proti chronické bolesti 224 435 587


ZÁVISLOSTI


Drogy – Nonstop proti drogám 222 221 431
Sananim 283 872 186
AT-linka + toxi 724 307 775
Anonymní alkoholici (čt 8-23) 235 311 791
724 307 775


Poruchy příjmu potravy 848 200 210
PROBLÉMY MENŠIN


Rodinné poradny
Slaný 312 526 768
Benešov 317 724 735
Beroun 311 636 282
Kolín 321 725 151
Mladá Boleslav 326 322 915
Nymburk 325 513 551
Příbram 318 622 571
Rakovník 313 512 657
Praha západ a východ 257 325 638
775 210 543
Příbram – Městský úřad – sociální odbor 318 621 294


NÁHLÁ TRAUMATIZUJÍCÍ UDÁLOST


Linka bezpečí 800 155 555
RIAPS Linka důvěry 222 580 697
RIAPS Ambulance 222 586 768
SOS Diakonie – krizové centrum
Po – pá 9-20h 222 521 912
222 514 040
728 047 416
777 734 173


DONA (obětem domácího násilí – nonstop) 251 511 313


Centrum pro oběti domácího násilí 241 432 466
(sociálně-právní poradenství,
právní poradenství, azylový dům)


Domácí násilí – senioři 800 157 157


Bílý kruh bezpečí
Praha 257 317 100
Brno 541 218 122
Olomouc 585 416 533
Ostrava 596 115 822
Pardubice 466 265 264
Plzeň 377 184 174


Elektra (pro zneužité ženy) 272 911 110


LINKA -ženy a dívky s problémy s těhotenstvím
Po-pá 8-20h 603 210 999


Linka VZKAZ DOMŮ (pro děti a mládež) 800 111 113
Linka pro policisty a hasiče 974 834 688
PROBLEMATIKA ZNEUŽÍVÁNÍ A ZANEDBÁVÁNÍ


Linka bezpečí 800 155 555
DONA (obětem domácího násilí - nonstop) 251 511 313


Centrum pro oběti domácího násilí 241 432 466
(sociálně-právní poradenství,
právní poradenství, azylový dům)


Domácí násilí - senioři 800 157 157
Bílý kruh bezpečí
Praha 257 317 100
Brno 541 218 122
Olomouc 585 416 533
Ostrava 596 115 822
Pardubice 466 265 264
Plzeň 377 184 174


Elektra (pro zneužité ženy) 272 911 110
Linka VZKAZ DOMŮ (pro děti a mládež) 800 111 113


Speciální linka pro rodiče ubližující dětem 776 833 333
224 236 655
Příbram – Městský úřad – sociální odbor 318 621 294
NEZAŘAZENÉ


Erotické linky 609 111 213
609 111 888
609 112 777
Erotická linka pro homosexuály 609 112 112

etický kodex
standarty kvality, sociální služby
příběhy
slovníček pojmů
odkazy na psychosociální síť
internetové poradenství
sponzoři a donátoři
zřizovatel