linka důvěry Kladno
internetové poradenství skype kontakty: 777 684 444, 312 684 444
standardy kvality, sociální služby
o nás
informace pro uživatele služby
etický kodex
standarty kvality, sociální služby
příběhy

Standardy kvality shrnují to, co se dnes obecně očekává od dobré sociální služby. Standardy kvality byly vytvořeny MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí) a týkají se všech sociálních služeb. Jsou to veřejně dostupné dokumenty. Standardy kvality definují minimální nepodkročitelnou kvalitu sociální služby. Hlavním smyslem je zajistit, aby poskytování služby respektovalo a chránilo práva těch, kteří službu přijímají (uživatelů), tak lidí, kteří ji poskytují (pracovníků).

slovníček pojmů
odkazy na psychosociální síť
internetové poradenství
sponzoři a donátoři
zřizovatel