linka důvěry Kladno
internetové poradenství skype kontakty: 777 684 444, 312 684 444
o nás
informace pro uživatele služby
etický kodex
Linka důvěry je registrovanou službou podle zákona č.108/2006 Sb. Jedná se o službu sociální prevence podle §55. Jsme dobrovolné nezávislé občanské sdružení, které vzniklo v září 1995. Sloužíme svým klientům nonstop a nepřetržitě. Od zřízení zkvalitňujeme své služby supervizní a intervizní péčí a vzděláváním pracovníků.
standarty kvality, sociální služby
příběhy
slovníček pojmů

Důvodem vzniku byla skutečnost, že v našem regionu nebyla a zatím není zajištěna komplexní psychosociální služba, která by se věnovala člověku v krizi. V roce 1997 jsme byli bezplatnou Linkou důvěry pro všechny, kteří byli poškozeni nebo zranění povodněmi. Tato zkušenost pro nás byla velmi důležitá. Sloužíme též jako regionální informační centrum pro laickou i odbornou veřejnost. Informujeme klienty o možnostech další psychosociální pomoci pro ně i jejich rodiny. Dlouhodobým programem sdružení je zajišťovat provoz Linky důvěry s celotýdenní, nonstop, dostupností pro člověka v krizi. Stali jsme se součástí psychosociální sítě středočeského kraje, hlavně kladenského regionu.

JAK SE STÁT ČLENEM NAŠEHO TÝMU

 

 

 

JAK SE STÁT ČLENEM NAŠEHO TÝMU: Pokud Vás zajímá práce na lince důvěry, a chtěli byste na ní pracovat, je nezbytné splnit tyto předpoklady:

  • minimálně vyšší odborné vzdělání příslušného charakteru (sociální práce, sociální pedagogika, psychologie, sociologie…)

  • výcvik v telefonické krizové intervenci (100 – 150 hod.)

  • výcvik v internetovém poradenství (25 hod – 50 hod.)

  • zdravotní způsobilost

  • trestní bezúhonnost

  • úspěšné absolvování 10 hodin náslechů na Lince důvěry Kladno, zakončené přezkoušením

Požadavky na konzultanta linky důvěry jsou dány jednak Zákonem o sociálních službách 108/2006, jednak profesní komorou (Česká asociace pracovníků linek důvěry) a dále interními předpisy Linky důvěry Kladno.____Své životopisy zasílejte na adresu vedoucí Linky důvěry: ldkladno@ldkladno.cz

odkazy na psychosociální síť
internetové poradenství
sponzoři a donátoři
zřizovatel